Pogrzeb wyznaniowy – warto, czy nie?

pogrzeb wyznaniowy

Decyzja o wyborze pogrzebu wyznaniowego jest – z punktu widzenia członków rodziny zmarłego – najczęściej podyktowana kwestiami religijnymi. Podejście to jest zresztą całkiem słuszne, gdyż stanowi ono odpowiedź na potrzeby duchowe bliskich i niejednokrotnie umierającej osoby.

Szacunek i pamięć, czyli organizacja pogrzebu wyznaniowego

Profesjonalny zakład pogrzebowy zawsze współpracuje z duchownymi różnych wyznań. Dzięki temu zorganizowanie pogrzebu według założeń określonej religii lub rytu, nie jest żadnym problemem. Co więcej, współpraca z przedstawicielami wybranego ruchu religijnego pozwala uniknąć nieporozumień co do przebiegu samej uroczystości żałobnej. Nie bez znaczenia jest też forma „przygotowania” zmarłego do ostatniej drogi. W wielu religiach ma ona formę nawet kilkudniowych spotkań modlitewnych, które również – zgodnie z wymogami danej religii – należy zorganizować.

Pogrzeb wyznaniowy i jego psychologiczna otoczka

Profesjonalnie świadczone usługi pogrzebowe Memorial mają na celu nie tylko dopełnienie wszystkich rytuałów związanych z pochówkiem, ale też kompleksową pomoc psychologiczną. Co ważne, kwintesencją tej „pomocy” jest organizacja pogrzebu wyznaniowego, który – co do zasady – sam w sobie jest pełen zadumy, ale i nadziei na przyszłe spotkanie ze zmarłym. Profesjonalny zakład pogrzebowy powinien zatem wesprzeć rodzinę zmarłego przy organizacji wszystkich tych formalności, by mogła ona w spokoju przeżyć swoją żałobę i – być może – ukoić ją zgodnie z kanonami własnej religii.

Pogrzeb religijny

Religia w życiu osób wierzących jest podstawą i jednym z najważniejszych czynników determinujących decyzje. Wyznawcy danej wiary podporządkowują swoje życie i postępowanie zgodnie z narzuconymi zasadami. Dlatego również po śmierci należy pożegnać człowieka zgodnie z jego poglądami. Pogrzeb powinien być uhonorowaniem ludzkiego życia, dlatego pogrzeb wyznaniowy jest tak ważny.

W czym możemy pomóc?

Reasumując, nasz zakład pogrzebowy skupia się przede wszystkim na pomocy rodzinie zmarłego. Nasze usługi – niezależnie od formy pochówku – realizujemy zgodnie z etyką zawodową, pamiętając przy tym o bólu, jaki nosi w sobie rodzina osoby Zmarłej. Nie zapominamy przy tym o osobach jej najbliższych, które – być może – potrzebują specjalistycznej pomocy w poradzeniu sobie z wszystkimi niezbędnymi formalnościami, związanymi np. z uzyskaniem stosownych środków finansowych lub też dokumentacji dotyczącej zgonu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *