Ustalenia pogrzebowe

Śmierć w szpitalu nie jest na pewno niczym przyjemnym, z pewnością jednak nie należy do rzadkości i jest jednym z czynników wpisanych w koleje życia wielu pacjentów borykających się z poważnymi chorobami. W przeważającej liczbie przypadków, nie jest możliwe odłączenie pacjenta od aparatury, dlatego też niemożliwy jest powrót pacjenta do domu, nawet jeśli wiadomo jest, że nie pozostało mu wiele życia. W przypadku śmierci w szpitalu, kartę zgonu zmarłego otrzymujemy na miejscu. Dopiero wówczas możemy powiadomić wybraną przez nas firmę oferującą usługi pogrzebowe Warszawa, która zatroszczy czy też zajmie się zorganizowaniem ostatniej drogi pożegnania. Warto na tym etapie również wspomnieć, że praktyka stosowana przez niektórych lekarzy polegająca na posuwaniu rodzinie zmarłego pacjenta nazw firm pogrzebowych, jest nieetyczna i nielegalna i może wiązać się z otrzymaniem pewnych kar. Przypadki tego rodzaju należy zgłaszać u dyrekcji szpitala. Po otrzymaniu potwierdzenia w postaci aktu zgonu wraz z dowodem osobistym zmarłego oraz kartą zgonu, należy wybrać się do urzędu stanu cywilnego, aby wybrać akt zgonu. Po tej czynności, ciało może zostać przewiezione do zakładu pogrzebowego. Oferowane w nim usługi pogrzebowe Warszawa to działania kompleksowe na tyle, że rodzina po wszelkich ustaleniach, może pogrążyć się w żałobie, bez konieczności martwienia się o sprawy organizacyjne. Wszystkimi takimi rzeczami powinna zająć się firma oferująca usługi pogrzebowe, oczywiście wszystko musi zostać wcześniej ustalone.

Oznaczone , ,